4.16.
Обмеження мінімальної швидкості
Рух із не меншою швидкістю, ніж зазначено на знакові, але й не більшою, ніж це передбачено пунктами 12.4, 12.5, 12.6, 12.7 цих Правил.



Вхiд