5.19.
Використання смуги руху
Інформує водіїв про використання смуги для руху тільки певних видів транспортних засобів у зазначених напрямках.
Якщо на знакові зображено знак, який забороняє або дозволяє рух будь-яким транспортним засобам, рух цих транспортних засобів по ній відповідно забороняється або дозволяється.



Вхiд