5.45.
Початок населеного пункту
Найменування і початок забудови населеного пункту, в якому діють вимоги цих Правил, що визначають порядок руху в населених пунктах.
Знак установлюється на фактичній межі забудови, яка прилягає до дороги.Вхiд