5.46.
Кінець населеного пункту
Місце, з якого на даній дорозі втрачають чинність вимоги цих Правил, що визначають порядок руху в населених пунктах.

Знак установлюється на фактичній межі забудови, яка прилягає до дороги.Вхiд