5.52.1.
Попередній покажчик напрямку
Знак інформує про напрямок руху до зазначених на ньому пунктів.Вхiд