5.53.1.
Покажчик напрямку
Знак інформує про напрямок руху до зазначених на ньому пунктів.Вхiд