1.16.1.
Розмітка 1.16.1
Позначає напрямні острівці в місцях поділу, розгалуження або злиття транспортних потоків.Вхiд