5.53.2.
Покажчик напрямку
Знак інформує про напрямки руху до зазначених на ньому пунктів.Вхiд